Sławomir Olejniczak – Prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Księdza Piotra Skargi to jedna z najpopularniejszych w Polsce religijnych organizacji, które są prowadzone przez osoby świeckie. Choć tworzą ją wierzący katolicy, to nie ogranicza się ona tylko do spraw Kościoła. Porusza bowiem wiele istotnych dla społeczeństwa zagadnień, takich jak promocja rodziny jako najważniejszej i podstawowej grupy społecznej, propagowanie prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, czy też pielęgnowanie obyczajów, tradycji i świąt wyrosłych na gruncie staropolskiej kultury.

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie działa w zgodzie z prawem państwa polskiego, a także w oparciu o regulacje prawa kanonicznego przewidziane dla aktywności świeckich wiernych. Aby każde stowarzyszenie mogło funkcjonować, musi mieć powołany zarząd, który formalnie i zwyczajowo odpowiada za to, jak funkcjonuje dana organizacja. Kto stoi na czele Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi?

Początki Stowarzyszenia

W 1999 roku w Krakowie grupa studentów o poglądach katolickich, patriotycznych, monarchistycznych, konserwatywnych spotykała się dość regularnie i nieustannie poszerzała swoją wiedzę na temat myślicieli i doktryny konserwatywnej. To właśnie w tym roku została założona organizacja, która od ponad dwudziestu lat nieustannie się rozwija, krzewiąc w polskim społeczeństwie idee im bliskie: tradycyjnego katolicyzmu, miłości Ojczyzny, poszanowania własności prywatnej czy ochrony życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. O spójny przekaz wartości Stowarzyszenia dba przede wszystkim jego prezes.

Sławomir Olejniczak – prezes Stowarzyszenia Ks. Skargi

Był od samego początku jednym z liderów rodzącego się zalążka tej pięknej inicjatywy. Było więc jasne, że to właśnie stanie na czele organizacji, która miała zaznaczyć swoje miejsce w przestrzeni publicznej. Od pierwszych dni dzielił różnego rodzaju obowiązki wraz z Leonardem Przybyszem, który zainicjował tworzenie nowego konserwatywnego ruchu na polskiej ziemi. To właśnie dzięki ciężkiej pracy, jaką na starcie, na przełomie wieków, wykonywał Sławomir Olejniczak wraz ze swoimi przyjaciółmi (kiedy nie posiadali żadnych funduszy, lokali, magazynów), po dwudziestu latach, zaobserwować możemy piękne owoce tego dzieła. Tysiące ludzi na Marszach dla życia i rodziny, potężne nakłady magazynów: religijnego „Przymierze z Maryją” i nieco bardziej społeczno-politycznego „Polonia Christiana”, niezliczone pakiety ze świetnie wykonanymi dewocjonaliami, które otrzymują chętni wierni z całej Polski… Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby za sterami nie było Sławomira Olejniczaka, który zadbał o rozwój organizacyjny stowarzyszenia.

Kto zasiada w zarządzie SKCh?

Obok Sławomira Olejniczaka – prezesa SKCh im. Ks. Piotra Skargi – istotną funkcję piastuje dwóch wiceprezesów: Arkadiusz Stelmach i Sławomir Skiba, którzy od pierwszych lat funkcjonowania pomagają w szerzeniu tradycyjnej wiary i pobożności katolickiej wśród Polaków. Dzięki nim nie zabrakło wielu pięknych inicjatyw patriotycznych, takich jak Kongres Konserwatywny (odbywa się co roku w Krakowie), czy też Odnowienie ślubów Narodu Polskiego (w 2016 roku Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi złożyło na Jasnej Górze wielki zwój z tekstem ślubów i dziesiątkami tysięcy sygnatariuszy).

Za rozwój i samodzielność organizacyjną Stowarzyszenia odpowiadają także członkowie zarządu: Piotr Doerre i Marcin Pałkus. Z nimi również kojarzona jest jedna z cech charakterystycznych działalności Skargowców, czyli niezależność finansowa od instytucji państwowych i dużych korporacji. Jest to możliwe poprzez bazowanie na setkach tysięcy drobnych, skromnych darczyńców z Polski i konsekwentna praca w terenie, za pośrednictwem poczty oraz dzięki mocnej obecności w internecie.