Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi Kraków

Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi w Krakowie – analizujemy opinie i kontrowersje

W czasach, kiedy ludzkość zatracona jest w świecie nowych technologii, internetu i wiecznej gonitwy za pieniędzmi ciężko jest znaleźć czas na czynienie dobra. Większość ludzi dba wyłącznie o swoje cele i nie patrzy na cierpienie drugiego człowieka, mimo że tak powinno być według chrześcijańskich podwalin starego kontynentu.

Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Piotra Skargi został założony w listopadzie 2001 roku., jednakże jego początki sięgają 1999 roku, kiedy powstało Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.

Instytut im. Piotra Skargi i SKCh im. Ks. Piotra Skargi to organizacje pozarządowe, która swoje istnienie kierują przede wszystkim do katolików świeckich. Swoje funkcjonowanie opierają o doktrynę Kościoła Katolickiego oraz wskazania zawarte w dekrecie soborowym Apostolicum Actuositatem.

Warto dodać, że SKCh im. Ks. Piotra Skargi funkcjonuje w pełnej zgodzie z polskim prawem i działa w celach niezarobkowych, czyli tzw. – non profit. Z perspektywy Kościoła organizacja jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, które nie posiada kościelnej osobowości prawnej i nie podlega prawu kanonicznemu.

Działalność

Trzeba wiedzieć, że wszelkie działania Instytutu i Stowarzyszenia ks. Piotra Skargi działają dzięki datkom Dobrodziejów Stowarzyszenia. Warto zaznaczyć, że w momencie zakładania organizacji było to jedyne stowarzyszenie, które podejmowało się organizowania różnego rodzaju akcji społecznych w obronie zasad cywilizacji chrześcijańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem małżeństwa i rodziny. Do dnia dzisiejszego przeprowadzono ponad 2000 różnego rodzaju pikiet, konferencji, protestów w celu – jak instytut twierdzi – obudzenia sumienia naszego narodu.

Stowarzyszenie Piotra Skargi finansuje między innymi wydawanie pisma „Przymierze z Maryją”, które jest największym nieodpłatnym, chrześcijańskim czasopismem ukazującym się co dwa miesiące w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy. Nie można zapominać również o „Polonia Christiana”, czyli czasopiśmie zawierającym liczne artykuły konserwatywnych oraz katolickich publicystów.

Ponadto, w ramach działań instytutu Piotra Skargi jest także finansowanie portalu informacyjnego Pch24.pl, którego pełna nazwa brzmi tak samo, jak edycji papierowej – Polonia Christiana.

Instytut Piotra Skargi i SKCh im. Ks. Piotra Skargi uzyskują pieniądze głównie dzięki darczyńcom. Dzięki temu finansowane są akcje, takie jak rozdawanie kalendarzy ściennych (niemal 9 mln egzemplarzy!), medalików itd.

Stowarzyszenie Piotra Skargi i jego cele

Instytut Ks. Piotra Skargi i jego cel

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie kampanii o charakterze religijnym i społecznym. Jeśli mowa o tych drugich, Stowarzyszenie Piotra Skargi występuje przeciwko promocji niemoralnego trybu życia, ideologii gender, propagowaniu treści pornograficznych, wprowadzaniu edukacji seksualnej do szkół i uchwalaniu ustaw przeciwdziałającym wartościom rodzinnym – np. o aborcji czy in vitro.

Jeżeli jesteś człowiekiem, który szanuje zasady chrześcijańskie i tradycyjny porządek społeczny, warto zwrócić swoją uwagę na Stowarzyszenie Piotra Skargi. Bogata jest bowiem także paleta aktywności religijnej tego środowiska. Od akcji ogólnych w przekazie, realizowanych na masową skalę (np. „Nie wstydzę się Jezusa”, „Orędzie Fatimskie nadzieją dla Polski”) po inicjatywy bardziej skupione na określonych problemach życia duchowego, świętych autorytetach bądź tradycyjnych uroczystościach (kampanie na Boże Ciało, zachęcanie katolików do korzystania z sakramentów, propagowanie św. Benedykta, św. Rity z Cascii, św. Faustyny Kowalskiej itd.) Jak zrezygnować z grzechu? Co robić w chwilach słabości i pokusy? Dzięki wspomnianym kampaniom stowarzyszenia łatwiejsze jest znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania.

Można więc odczuć, ze Stowarzyszenie Piotra Skargi wzbudza pewne kontrowersje, zwłaszcza w środowiskach lewicowych. W ich mniemaniu działalność tej organizacji działa wbrew człowiekowi. Niektórzy nazywają również Stowarzyszenie Piotra Skargi sektą, jednak to określenie jest nie  na miejscu, ponieważ sekta (według definicji) musi przede wszystkim posiadać swojego guru, a także uniemożliwiać odstąpienie i zaznaczać odrębność doktrynalną od wyznania macierzystego – nie jest tak w przypadku SKCh im. Ks. Piotra Skargi.

Kim był Piotr Skarga?

Piotra Skargę nazywa się najważniejszym kaznodzieją polskim w historii. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że herezje zagrażają naszemu państwu.  Nie tolerował wszechobecnej oziębłości, obojętności. Uważał, że herezje wielu pseudo-katolików doprowadzą do duchowego upadku.

Niestety, przez swoje działania i przekonania Piotr Skarga był obiektem wielu napaści i nienawiści. Zarzucano mu mieszanie się w politykę, jednak odpowiadał na to głosząc, że duchowny powinien to robić ze względu na wyplenienie grzechu z ludzi, którzy sprawują władzę nad ludem.

To, co pozostało jako spuścizna Piotra Skargi, to wiekopomne dzieła takie jak Kazania sejmowe lub Żywoty świętych, a także liczne dzieła miłosierdzia. Królewski kaznodzieja wszak nie szczędził trudu i czasu na rozwijanie dzieł dobroczynnych, które swoim oddziaływaniem obejmowały tysiące ubogich.


P O L E C A M Y – – – R Ó W N I E Ż

Tak rodziła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

W czterdziestą rocznicę przełomowych dla historii Polski wydarzeń, związanych z przybyciem do rządzonego przez komunistów kraju Karola Wojtyły – już w roli papieża Jana Pawła II – Marek Balon opublikował ciekawe wydawnictwo, pełne nieznanych szerzej kontekstów i ilustracji. „Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny” ukazuje kulisy przygotowań oraz przebieg samej pielgrzymki, wraz z nieudaną kampanią władz komunistycznych zniechęcenia Polaków do spotkania z papieżem.