Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej – czym się zajmuje?

Katolicy w dzisiejszych czasach muszą zmagać się z wieloma atakami ze strony osób niewierzących, przez co można niestety zauważyć degradację społeczną i kierowanie się świata w lewą stronę politycznej barykady, co wiąże się z burzeniem wielu wartości, na których zbudowano cały nasz kontynent. Na straży moralności w Polsce stoi jednak wyjątkowa instytucja, którą jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej, której patronem jest Piotr Skarga (SKCh im. ks. Piotra Skargi).

Instytut ks. Piotra Skargi został założony w mieście Kraków na przełomie XX i XXI wieku. Inspiracją dla powstania tej organizacji było TFP, czyli Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności. Założycielem omawianej instytucji jest Sławomir Olejniczak, który wyjątkowo mocno walczy o obronę normalności w naszym kraju. Instytut Piotra Skargi jest zrzeszeniem katolików świeckich działających w oparciu o doktrynę Kościoła Katolickiego, jednak nie podlega kościelnemu prawu kanonicznemu. Dzięki temu opinie lewicowych mediów nie mają podkładki do atakowania Kościoła przez odważne czyny Instytutu. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej działa na zasadzie non profit – oznacza to, że organizacja nie otrzymuje majątkowych korzyści związanych ze swoim działaniem.

Główną zasadą działania Instytutu ks. Piotra Skargi jest przede wszystkim, co zresztą głosi slogan organizacji, przywrócenie sumienia Polaków. Obecnie można bowiem zauważyć niebezpieczne odchodzenie od zasad, które są podwalinami istnienia Europy – chodzi o wiarę i rodzinę. Opinie lewicowych dziennikarzy często namawiają do edukowania seksualnego najmłodszych, a także twierdzenia, że aborcja rzekomo jest sprawą w pełni normalną i moralną. Zewsząd atakują także wpływy jakże popularnej dzisiaj ideologii LGBT, dostęp do rozwodów itd. Instytut Piotra Skargi nie może więc siedzieć bezczynnie, dlatego każdego dnia walczy o obronę prawdziwych wartości, określonych przez Pana Boga. Mimo licznych ataków działacze nie poddają się i trwają w swoich postanowieniach. Działania organizacji często dotyczą organizowania różnego rodzaju konferencji, pikiet, marszów, wspólnych wyjazdów itd. Dzięki temu Słowo Boże cały czas gości na ustach Polaków i rozprzestrzenia się. Organizacja finansuje także rzetelne media, takie jak gazeta Polonia Christiana i portal internetowy o tej samej nazwie. Do tego działacze mogą liczyć na darmowe otrzymywanie gazetki Przymierze z Maryją.