Instytut ks. Piotra Skargi w Krakowie

Instytut ks. Piotra Skargi w Krakowie – analizujemy opinie i kontrowersje

W czasach, kiedy ludzkość zatracona jest w świecie nowych technologii, internetu i wiecznej gonitwy za pieniędzmi ciężko jest znaleźć czas na czynienie dobra. Większość ludzi dba wyłącznie o swoje cele i nie patrzy na cierpienie drugiego człowieka, mimo że tak powinno być według chrześcijańskich podwalin starego kontynentu.

Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Piotra Skargi został założony w listopadzie 2001 roku., jednakże jego początki sięgają 1999 roku, kiedy powstało Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej.

Instytut im. Piotra Skargi jest organizacją pozarządową, która swoje istnienie kieruje przede wszystkim do katolików świeckich. Swoje funkcjonowanie instytut opiera o doktrynę Kościoła Katolickiego oraz wskazania zawarte w dekrecie soborowym Apostolicum Actuositatem. Organizacja funkcjonuje w pełnej zgodzie z polskim prawem i działa w celach niezarobkowych, czyli tzw. – non profit. Z perspektywy Kościoła organizacja jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, które nie posiada kościelnej osobowości prawnej i nie podlega prawu kanonicznemu.

Działalność

Trzeba wiedzieć, że wszelkie działania Instytutu ks. Piotra Skargi działają dzięki datkom Dobrodziejów Stowarzyszenia. Warto zaznaczyć, że w momencie zakładania organizacji było to jedyne stowarzyszenie, które podejmowało się organizowania różnego rodzaju akcji społecznych w obronie zasad cywilizacji chrześcijańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem małżeństwa i rodziny. Do dnia dzisiejszego przeprowadzono ponad 2000 różnego rodzaju pikiet, konferencji, protestów w celu – jak instytut twierdzi – obudzenia sumienia naszego narodu.

Instytut ks. Piotra Skargi finansuje między innymi wydawanie pisma „Przymierze z Maryją”, które jest największym nieodpłatnym, chrześcijańskim czasopismem ukazującym się co dwa miesiące w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy. Nie można zapominać również o „Polonia Christiana”, czyli czasopiśmie zawierającym liczne artykuły konserwatywnych oraz katolickich publicystów.

Ponadto, w ramach działań instytutu Piotra Skargi jest także finansowanie portalu informacyjnego Pch24.pl, którego pełna nazwa brzmi tak samo, jak edycji papierowej – Polonia Christiana.

Instytut Piotra Skargi zbiera pieniądze głównie dzięki darczyńcom. Dzięki temu finansowane są akcje, takie jak rozdawanie kalendarzy ściennych (niemal 9 mln egzemplarzy!), medalików itd.

Celem instytutu jest prowadzenie kampanii przeciwko legalizacji związków homoseksualnych, promocji niemoralnego trybu życia, propagowaniu treści pornograficznych, wprowadzaniu edukacji seksualnej do szkół i uchwalaniu ustaw przeciwdziałającym wartościom rodzinnym – np. o aborcji czy in vitro. Jeżeli jesteś człowiekiem, który szanuje wartości chrześcijańskie, powinieneś zwrócić swoją uwagę na Instytut Piotra Skargi. Jak zrezygnować z grzechu? Co robić w chwilach słabości? Celem organizacji jest znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania.

Można więc odczuć, ze instytut Piotra Skargi wzbudza pewne kontrowersje, zwłaszcza w środowiskach lewicowych. W ich mniemaniu działalność tej organizacji działa wbrew człowiekowi. Niektórzy nazywają również Instytut Piotra Skargi sektą, jednak to określenie jest nie  na miejscu, ponieważ sekta (według definicji) musi przede wszystkim posiadać swojego guru, a także uniemożliwiać odstąpienie – nie jest tak w przypadku Instytutu Piotra Skargi.

Kim był Piotr Skarga?

Piotra Skargę nazywa się najważniejszym kaznodzieją polskim w historii. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że herezje zagrażają naszemu państwu.  Nie tolerował wszechobecnej oziębłości, obojętności. Uważał, że herezje wielu pseudo-katolików doprowadzą do duchowego upadku.

Niestety, przez swoje działania i przekonania Piotr Skarga był obiektem wielu napaści i nienawiści. Zarzucano mu mieszanie się w politykę, jednak odpowiadał na to głosząc, że duchowny powinien to robić ze względu na wyplenienie grzechu z ludzi, którzy sprawują władzę nad ludem.