SKCH im. Ks. Piotra Skargi – propagatorzy kultu Maryjnego w Polsce

Niewiele jest takich organizacji, jak SKCH im. Ks. Piotra Skargi, dla których tak ważną rolę odgrywa kult Matki Bożej. Stowarzyszenie z Krakowa w sposób szczególny propaguje Orędzie Fatimskie, jednak w swoich kampaniach nie zapomina też o innych miejscach związanych z Maryją. Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma inicjatywami Stowarzyszenia, dzięki którym polskie rodziny mogły jeszcze bliżej poznać Matkę Bożą i powierzyć się Jej opiece.

Pierwszą książką, którą SKCH im. Ks. Piotra Skargi rozpowszechniło na wielką skalę była poruszająca publikacja Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?, autorstwa Antonia Borellego, wybitnego fatimologa. Zawiera ona niezwykle szczegółowe opracowanie wszystkich Tajemnic Fatimskich wraz z dokładnymi wyjaśnieniami.

Książka pokazuje prawdziwe przyczyny obecnego kryzysu rodziny i upadku moralnego społeczeństwa, przed czym ostrzegała nas sama Matka Boża. Dzięki niej każdy czytelnik mógł dowiedzieć się o karze, jaka czeka na ludzkość jeśli tak się nie nawróci, jak również poznać zapowiedź Tryumfu Jej Niepokalanego Serca. Dzięki zaangażowaniu SKCH im. Ks. Piotra Skargi otrzymało ją już blisko milion osób!

„Lourdes – lek dla duszy i ciała”

SKCH im. Ks. Piotra Skargi w sposób szczególny uczciło 160. rocznicę objawień Matki Bożej w Lourdes. Do blisko 380 tysięcy Korespondentów zostały wysłane wyjątkowe pakiety zawierające kartę na podziękowania i prośby do Matki Bożej, rocznicowy medalik, a także broszurę „Lourdes. Lek dla duszy i ciała”, zawierającą zbiór modlitw i informacje na temat historii objawień.

Finał kampanii miał miejsce w październiku 2018 roku, kiedy to przedstawiciele SKCH im. Ks. Piotra Skargi udali się do Lourdes z dużą świecą wotywną oraz 51 760 kartami z podziękowaniami i prośbami do Lourdeńskiej Pani od wiernych z Polski. Świeca zapłonęła w Grocie Objawień, gdzie została także odprawiona Msza Święta za wszystkich uczestników tej wyjątkowej kampanii.

„Uzdrowienie Chorych. Maryja – Święci – Cuda”

Od 2016 roku SKCH im. Ks. Piotra Skargi aktywnie propaguje też kult Matki Bożej Salus Infirmorum, czyli Uzdrowienie Chorych. Jest to niezwykły tytuł, jakim Kościół określa Maryję.

W ramach tej inicjatywy każdy uczestnik kampanii otrzymuje niezwykle interesującą broszurę o Maryi i świętych wspomożycielach w chorobie, wraz z poświęconymi przez kapłana wizerunkami Matki Bożej Uzdrowienie Chorych i kartą na podziękowania i prośby do „Najlepszej Lekarki”.

Podczas każdej edycji kampanii, wszystkie karty ze sprawami od wiernych z Polski trafią do kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Rzymie, przed cudowny obraz Maryi. Tam też ojcowie kamilianie odprawiają Msze Święte za wszystkich uczestników akcji.

Niech zachętą do udziału w tej kampanii będą słowa rektora Kościoła św. Marii Magdaleny w Rzymie, który napisał:  „Zawierzając się Maryi Salus Infirmorum, wielu chorych może odzyskać zdrowie lub otrzymać łaski niezbędne do tego, aby mężnie i z ufnością w Bożą pomoc stawić czoło swej chorobie”.

„Matko Boża Pompejańska – okryj nas płaszczem Swej opieki!”

W 2020 roku SKCH im. Ks. Piotra Skargi, za sprawą pakietu „Matko Boża Pompejańska – okryj nas płaszczem Swej opieki!”w sposób szczególny promowało Nowennę Pompejańską. Jest to jedna z najdłuższych i najbardziej wymagających modlitw Kościoła katolickiego, o czym świadczy fakt, że Nowenna Pompejańska polega na codziennym odmawianiu całego Różańca aż przez 54 dni bez przerwy!

Każdy Korespondent Stowarzyszenia otrzymał broszurę z informacjami o kulce Matki Bożej z Pompejów, wraz z modlitwami i świadectwami osób, które za sprawą Maryi doświadczyły szczególnych łask. Ważnymi elementami pakietu była też ulotka, na której można było notować odmówione już części Nowenny, a także karta na podziękowania i prośby do Matki Bożej.

Wkrótce wszystkie karty od wiernych z Polski zostaną przekazane do Sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. Tam też przed Cudownym Obrazem Maryi zostanie odmówiony różaniec za wszystkich, którzy zechcieli włączyć się w te wymagającą inicjatywę.

Powyższe inicjatywy to tylko niektóre przykłady niezwykle udanych kampanii, w których SKCH im. Ks. Piotra Skargi aktywnie propagowało kult Maryjny. Kto wie, być może w przyszłości doczekamy się kampanii poświęconej Matce Bożej z Guadalupe?